Polietilen Tereftalat İthalatında Kota ve Tarife Kontenjanı HK.

Sayın Üyemiz,

16.01.2018 tarih ve 30303 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ" kapsamında, 3907.61.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan polietilen tereftalat ürününün ithalatında 16.10.2017 tarihli ve 2017/10972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanı başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları yayınlanmış olup, söz konusu usul ve esaslara ekteki belgelerden ulaşılabilirsiniz.

 

EKLER:

1) İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
2) İthalat Lisansı Başvuru Formu

 

PAYLAŞ