İKMİB'den Önemli Açıklama

Kıymetli İhracatçı Dostumuz;

Size bugün biraz Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) bahsetmek istiyorum. 

Bildiğiniz üzere STK’lar kar amacı gütmeyen, gönüllülük esasına dayalı ve sivil topluma fayda sağlamak amacıyla yapılandırılmış kurumlardır. 

Demokrasilerin vaz geçilmez unsurları olan STK’lar ülkemizde yaklaşık 90 bin civarında olup bu sayı Avrupa Birliği ülkelerinde yüzbinlerle hatta milyonlarla ifade edilmektedir. 

Sayın meslektaşımız,

İKMİB yönetimimizde sektörel sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli yöneticileri de görev yapmaktadır. Zira biz STK’ları gizli gündemlerin odağındaki ‘Matruşkalar’ olarak görmeyiz. 

Bizim için STK’lar sivil toplumun ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Sektörel bir STK’nın başında bulunup da STK’ları gizli gündemlerin  birer oyuncağı olarak gören densizleri sizlerin vicdanına şikayet ediyoruz. 

Biz İKMİB olarak, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile sektörümüzü ve ülkemizi daha ileriye götürmek için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. 

Selam ve saygılarımla,

Murat AKYÜZ

Yönetim Kurulu Başkanı

PAYLAŞ