Kenya İlaç, Medikal & Dental Sektörel Ticaret Heyeti

Sayın Sektör Temsilcisi,

Genel sekreterliğimiz bünyesinde faaliyet göstermekte olan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından, 17-21 Şubat 2019 tarihleri arasında ilaç, medikal ve dental sektörlerine yönelik ekte taslak programı yer alan Kenya Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu düzenlenmesi planlanmaktadır. Uganda, Etiyopya ve Tanzanya gibi çevre ülkelerden sektör temsilcilerinin de katılması planlanan Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında maliyet, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan onay alınması halinde %60’a kadar devlet destekli olarak, katılımcı firma birinci temsilcisi için 2.910 $*, ikinci temsilcisi için 1.890 $* olarak belirlenmiştir.

Söz konusu heyete iştirak etmek isteyen üyelerimizin, en geç 18 Ocak 2019 Cuma günü saat 18.30’a aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu her bir katılımcı için ayrı ayrı doldurup kişi başına 1.250 $ avans bedelinin yatırıldığını gösteren dekontu ve Ek C2 formunu elif.tulum@immib.org.tr e-mail adresine; ekli taahhütnameyi ve Ek C3 yazısı asıllarını kaşeli ve imzalı olarak Birliğimiz adresine* göndermeleri rica olunur.

 

Heyet Tarih ve Yeri

17-21 Şubat 2019 Nairobi/Kenya

Sektörü

İlaç, medikal ve dental

 

Ülke Bilgisi

Nüfusu: 50,9 Milyon

Kişi başına düşen sağlık harcaması: 70 USD

Kişi başı gayri safi milli hasıla (2017):

1700 USD

Konuşulan diller: İngilizce (resmi dil) ve diğer etnik grup

dilleri (Kiswahili gibi)

Üyesi olduğu kuruluşlar/birlikler:

•EAC (Doğu Afrika Topluluğu) Üyesi                                                  •AfB-Afrika Birliği Üyesi

Ülke İthalat Verileri

Sağlık sektörü toplam ithalat miktarı (2016 30’lu GTİP Trade Map verileri): 574,9 Milyon USD

Sağlık sektörü ithalatında (30’lu GTİP) ilk 5 ülke (2016 Trade Map verileri): Hindistan, Belçika, İngiltere, Çin, Fransa

 

Heyet Katılım Bedeli

Firma temsilcisi 1. kişi için 2.910 USD / Firma temsilcisi 2. kişi için 1.890 USD

(İstanbul-Nairobi -İstanbul ekonomi sınıfı uçak biletleri, Kenya-Nairobi’de şehir içi transferler, 4 gece oda/kahvaltı konaklama, B2B ikili iş görüşmeleri, broşür ve tanıtım malzemeleri, retail tour bedeli dahildir)

Destek Tutarı

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın “2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”

çerçevesinde %60’a kadar devlet desteği kapsamında değerlendirilecektir.

Başvuru Linki ve Son Başvuru Tarihi

https://tinyurl.com/Kenya2019STH  - 18 Ocak 2019 Cuma

 

 

Banka              Hesap Bilgileri ve Destek Ödemesi

Alıcı Adı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Banka: Türkiye Vakıflar Bankası Güneşli Şubesi

USD IBAN No: TR70 0001 5001 5804 8012 0284 45 (USD olarak ödeme yapılması gerekmektedir)

(*) Katılım bedeli ödemesi, firmanın birinci temsilcisi için 2.910 $; ikinci temsilcisi için 1.890 $ olarak tahsil edilecektir. Heyet sonrasında %60’a kadar devlet desteği firmalara geri ödenecektir. Belge asıllarının gönderileceği adres: Elif Semra Tulum - Kimyevi Maddeler Sektör Şubesi / Dış Ticaret Kompleksi A Blok Sanayi Cad. Çobançeşme Mevkii 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

 

Ek:

  1. Taslak Program (1 Sayfa)

  2. Taahhütname (1 Sayfa)

  3. Ek C2 - Katılımcı Firma Bilgi Formu (1 Sayfa)

  4. Ek C3 - Katılımcı Firma Talep Yazısı (1 Sayfa)

PAYLAŞ