ABD Sanal Genel Ticaret Heyeti

TİM'den alınan bir yazıda T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 26 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenleneceği ve nitelikli sanal iş görüşmelerine ABD’den iş insanlarının  davet edileceği belirtilmektedir. Bahse konu sanal genel ticaret heyetinin başta demir ve demir dışı metaller, halı, hazır giyim, otomotiv, mobilya, kağıt ve orman ürünleri olmak üzere, ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmanın katılımı ile ( sınırlı kontenjan) gerçekleşeceği,  heyete başvuru ve ödemeler için son tarihin 3 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 16.30 olduğu ifade edilmektedir. Yazıda ayrıca, son başvuru tarihine kadar başvuran firmaların, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirileceği ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuru alımının son başvuru tarihinden önce sonlandırılabileceği vurgulanmaktadır.

İlgili yazıda devamla, heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/usa-2021/company/register internet bağlantısında yer alan formun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği, formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B eşleştirme firmasının başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair bir ön araştırma yapacağı, ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmaları e-posta yoluyla bilgilendirileceği, heyete kesin katılım için ise organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 2.975,00-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi gerektiği ifade edilmektedir.

ABD Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.
- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.
- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir; heyete katılım katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.
- Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.
- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Etkinlik Taslak Programı:

26 Nisan 2021 Pazartesi- Webinar (Zoom programı aracılığı ile)
 

Saat detayları netleştirildiğinde, www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında bilgi paylaşımı paylaşılacaktır.

26-30 Nisan 2021- İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile)

Ayrıntılı Bilgi:

Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr, 0212 454 00 90 Fadime Nebile MERCAN: nebilemercan@tim.org.tr, 0312 472 05 60

PAYLAŞ