Medica 2023 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

Sayın Sektör Temsilcisi,

13-16 Kasım 2023 tarihleri arasında Düsseldorf/Almanya'da düzenlenecek olan Medica 2023 Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nun, T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda 15.kez Birliğimizce  gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu fuara ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almakta olup, katılmak isteyen firmalarımızın 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 12:00’ye kadar gerekli işlemleri yerine getirerek başvuru yapmaları rica olunur.

Katılım Bedeli

Başvuru Linki

Taahhütname Linki

Nakliye Dahil: 880 €/m2

Nakliye Hariç: 850 €/m2

https://tinyurl.com/medica2023basvuru

https://tinyurl.com/med23taah 

 

Katılım Bedeline Dahil Hizmetler:

Yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, kayıt ücreti ve fuar idaresi tarafından talep edilen zorunlu giderler, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetleri kapsamaktadır.

Nakliye dahil katılım bedeli teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içermekte olup, firma başı nakliye hakkı m2 başına 0,2 m3 ‘tür.

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler (*)

1-  İlgili online başvuru formunun doldurulması

2- 2.000 Euro avans bedelinin yatırıldığını gösteren dekontun turkishhealthcare@ikmib.org.tr ’ ye gönderimi  (Dekontta ilgili fuar adını belirtiniz)

3- İlgili taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanarak immib@hs01.kep.tr (KEP) adresi üzerinden veya elektronik imza yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak tarafımıza aslının kargo ile gönderimi (Lütfen ilgili taahhütnameyi inceleyiniz)

(*) 3 aşamayı da tamamlayan firmaların başvuruları geçerli olacaktır.

Banka Hesap Bilgileri:

Alıcı Adı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.
Banka ve Şube Adı: Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi
IBAN (EUR): TR38 0001 5001 5804 8012 4639 69
SWIFT KODU: TVBATR2A
(Ödemeler sadece Euro olarak tahsil edilmektedir.)

Detaylı Bilgi İçin İrtibat Kişisi:

İrem Değertekin Arslan

E: irem.degertekin@ikmib.org.tr

T: +90 212 454 08 95

T.C. Ticaret Bakanlığının İhracat Destekleri Hakkındaki 5973 Sayılı Kararının “Yurt dışı fuar desteği” başlıklı 7. maddesi kapsamında, bahse konu fuar katılımı,  Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde metrekare bazında TL cinsinden belirlenecek bedel üzerinden (desteğe esas tutar) desteklenecektir.

(2023 yılı itibariyle sektörel nitelikli fuarlarda destek üst limiti 452.000 TL olup, fuarın prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda destek üst limiti 1.357.000 TL’dir

Yurt dışı fuar desteklerine ilişkin detaylı bilgiye https://immib.org.tr/tr/yurt-disi-fuar-destegi linkinden erişilebilmektedir.

PAYLAŞ