İhracat Ana Planı Çalışma Grubu Toplantısı

İhracat Ana Planı çerçevesinde sektörümüzün yol haritasının belirlenmesi amacıyla, T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN ve STK'larımızın katılımıyla Ankara'da gerçekleşen çalıştayda gündeme getirilen sorunların çözümü ve takibine ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan ve bizim de İKMİB olarak üyesi olduğumuz çalışma grubunun ilk toplantısını, T.C. Ticaret Bakanlığımızın değerli bürokratlarının katılımı ile Dış Ticaret Kompleksimizde gerçekleştirdik.

PAYLAŞ