Sağlık Sektöründe Yeni Pazar Singapur!

Asya-Pasifik bölgesinde ve özellikle Güneydoğu Asya’nın en önemli  ticaret merkezi konumundaki Singapur;  ABD, Japonya, AB ülkeleri gibi dünyanın gelişmiş ülkelerinin yanı sıra, Malezya, Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hindistan, Tayvan, Tayland ve Avustralya gibi bölge ülkeleri ile güçlü ekonomik ve ticari bağlara sahiptir.

Singapur, yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan dinamik bir iç pazara sahip!

Singapur gerek yüzölçümü, gerekse 5.5 milyonluk nüfusu açısından değerlendirildiğinde, küçük bir ada ülkesi olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte 2015 yılı sonu rakamlarıyla Singapur, 290 milyar ABD Doları Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) ve kişi başı 52 bin ABD Doları gelir düzeyine sahiptir.Milli gelirin 2 katına yaklaşan 610 milyar ABD Doları dış ticaret hacmi ile çok önemli bir ekonomik ve ticari potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. (Yaklaşık olarak 330 milyar ABD doları ihracat – 280 milyar ABD doları ithalat - 2016 ortalama kur rakamları ile).

Singapur ekonomisi büyüyor!

Açıklanan ön verilere göre Singapur ekonomisi 2016 yılında %1.8 büyüme kaydetmiş durumdadır.

Singapur Güney Doğu Asya Bölgesinde Lojistik Üs!

Singapur lojistik açıdan bulunduğu konum ve diğer pazarlara açılan geçiş kapısı niteliği ile Güney Doğu Asya’daki en önemli ticaret ve finans merkezlerinden birisi olup Asean Ekonomik Alanı’nın ve Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması’nın tarafıdır.

Ülke, dış ticaret politikaları açısından incelendiğinde ise, dünyadaki en liberal ülkeler arasında yer almaktadır.

Singapur 31 ülkeyi kapsayan 20 ikili ve bölgesel serbest ticaret anlaşması ağına sahiptir!

Asya faaliyetlerini yönetmek, kontrol etmek ve büyütmek isteyen yabancı şirketler Singapur’u tercih etmekte, ayrıca özellikle Çin ve Hint şirketleri ülkelerine yakın buldukları Singapur’u şirketlerinin uluslararasılaşması için bir merkez olarak kullanmaktadır. Dolayısıyla, Singapur global şirketlerin Asya’ya açılması, Asyalı şirketlerin küreselleşmesi açısından stratejik bir ev, Global-Asya merkezi işlevi görmektedir. Singapur kişi başına düşen 52 bin ABD doları milli gelir düzeyi ve sahip olduğu gelişmiş altyapısı ile yabancı firmaların faaliyetlerinde merkez olma fonksiyonunu, en yakın rakibi Hong Kong’la birlikte çok iyi kullanmaktadır.

Uluslararası ticarette önemli bir faktör olan pazara giriş engelleri bakımından Singapur dünyadaki en serbest ülkeler arasında yer almaktadır. Özellikle gümrük, dış ticaret işlemlerinin hızlı ve kolay yapılabilmesi, şirket kurulumunun hızlıca gerçekleştirilebilmesi, bürokratik işlemlerin azlığı ve rüşvetin neredeyse tümüyle önlenmiş olması bunda rol oynamaktadır. İngilizce’nin resmi dil olması firmalar açısından ayrıca bir avantaj yaratmaktadır.

Singapur, dış ticaret fazlası verdiğimiz ülkeler arasında!

Türkiye-Singapur ticari ilişkilerinde son 10 yıllık dönemde ciddi bir ivme yakalanmıştır. 2016 yılında Singapur’a ihracatımız 417 milyon ABD doları, Singapur’dan ithalatımız 363 milyon ABD doları olmuştur.

SİNGAPUR VE ASYA - PASİFİK SAĞLIK SEKTÖRÜ

Bölge sağlık sektörüne bakıldığında, Asya Pasifik bölgesinin hızla gelişen ekonomileri, büyüyen nüfusları ile bir çok firma tarafından cezbedici hale gelmektedir. Asya-Pasifik bölgesi dünya sağlık sektörü harcamalarının %30’unu oluşturmakta olup, yıllık ortalama %11.5 büyüme oranı ile dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi konumundadır. (Dünya yıllık ortalama büyüme oranı %6.9’dur.).

Singapur sağlık sektörü harcamalarına daha detaylı bakıldığında, 2015 yılında kamu sağlık harcamalarının GSYH’nin %2.2’sine ulaşarak 6.1 milyar ABD doları olarak gerçekleştiği görülmektedir. Geliştirme harcamaları ise yaklaşık 1 milyar ABD dolarına ulaşmaktadır.

Bu çerçevede, Singapur’un yanı sıra Güney Doğu Asya ülkeleri piyasalarında yer alınması noktasında ihracatçılarımızın hızla harekete geçmeleri gerekmektedir. İlk aşamada, firmalarımızın düzenlenen fuarlara stand ile katılım sağlaması, Singapur’a bizzat gelerek potansiyel işbirliği fırsatlarını araştırması son derece isabetli olacaktır.

Singapur’da düzenlenen fuarların sadece Singapur pazarına hitap etmeyip bölgesel nitelik taşıması, bölge ülkelerinden de ziyaretçi çekmesi nedeniyle, firmalarımızın fuarlara stand ile katılarak firmalarını ve ürünlerini tanıtmaları büyük önem arz etmektedir. Daha sonraki aşamada ise bölge ülkelerine yönelik olarak bölge merkezi veya irtibat ofisi açmaları faydalı olacaktır.

Singapur’da medikal ürünlerin ithalatı, üretimi ve sertifikasyonu konusunda yetkili kurum Singapur Sağlık Bilimleri İdaresi’dir. (Health Science Authority). İhracatını yapmak istediğiniz ürünlerin prosedürleriyle ilgili olarak aşağıda yer alan bağlantılardan yararlanabilirsiniz.

http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation.html
https://www.guidemesingapore.com/industry-guides/healthcare-industry/importing-healthcare-products-singapore-regulations 

Ülkeye ve sağlık sektörüne ilişkin detaylı bilgi için 2017- SİNGAPUR SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜLKE RAPORU'nu inceleyebilirsiniz.

Bu kapsamda, mevcut potansiyelin değerlendirilmesi adına İKMİB olarak 29-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Medical Fair Asia fuarına milli katılım organizasyonu düzenlenecektir.  Detaylı bilgi için duyurumuza https://goo.gl/ghQanq  bağlantısından ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ