Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Bilgilendirme

Değerli Üyelerimiz,

6 Ekim 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde (2008-32/34) değişikliğe gidilmiştir.

Söz konusu tebliğe göre Türkiye’de yerleşik kişilerin yeni sözleşmelerde dövizle anlaşma yapmaları yasaklandı.
Fakat bu duruma ilişkin bazı istisnalar da bulunuyor…

Buna göre, Türkiye'de yerleşik olan kişilerin hangi durumda dövizle yapılan sözleşmelerine devam edebilecekleri açıklandı.

Dövizle yapılan sözleşmelere devam edilebilecek durumlar:
1) İhracat yapan ve döviz kazandırıcı hizmetlerde bulunanlar dövizle hizmet sözleşmesi yapabilecek.
2) Türkiye'de başlayıp yurt dışında sonlanan veya yurt dışında başlayıp Türkiye'de sonlanan elektronik haberleşme sözleşmeleri ile yazılım hizmet alım sözleşmeleri.
3) Gemi inşası, tamiri ve bakımı için dövizle sözleşme yapılabilecek. Gemi satış ve kiralama dövizle yapılabilecek.
4) Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama işlemleri dövizle yapılabilecek.
5) Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya endeksli ihaleler dışında kalan sözleşmelerde ödeme yükümlülükleri dövize endeksli olabilir.
6) Bankaların taraf olduğu kredi ve bazı diğer sözleşmeler.
7) Türkiye'de bulunmayan kişilerin Türkiye'de şubesi, irtibat bürosu, ofisi olması dövizle sözleşme için yeterli.
8) Fiyatı dolara bağlı doğal kaynaklar için yapılan sözleşmeler.

Ekte bugün yayımlanan tebliğe;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181006-4.htm

adresinden erişebilirsiniz.

PAYLAŞ