Azerbaycan - Gürcistan Sanal Genel Ticaret Heyeti

TİM' den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM'in organizasyonu ile 17-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında Azerbaycan ve Gürcistan’a yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Azerbaycan ve Gürcistan’dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu sanal genel ticaret heyetimiz Çelik, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayi, Kuru Meyve ve Mamulleri, Makine ve Aksamları, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Yaş Meyve ve Sebze, Zeytin ve Zeytinyağı sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmamızın katılımı ile gerçekleşecektir.

Bahse konu sanal ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17:00’dir. Son başvuru tarihine kadar başvuran firmalar, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilecek ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımı son başvuru tarihinden önce kapanabilecektir.

Heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/azerbaijan-georgia-2021/company/register internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacaktır. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmalar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir. Heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 2.970.- Türk Lirası tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi gerekmektedir.

Azerbaycan - Gürcistan Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir; heyete katılım katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

- Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Etkinlik Taslak Programı:

17 Mayıs 2021 Pazartesi- Webinar (https://zoom.us/ )

* Saat detayları netleştiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasıda paylaşılacaktır.

17-28 Mayıs 2021- İkili  İş Görüşmeleri https://zoom.us/ )

Ayrıtılı Bilgi:

Hüseyin Gök: huseyingok@tim.org.tr 0212 454 07 02

Sertaç Kasım: sertackasim@tim.org.tr 0212 454 01 84

PAYLAŞ