Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi ve POPS Tüzüğü

Türkiye, 23 adet Kalıcı Organik Kirleticinin (KOK) üretimi, kullanımı, ticareti ve depolanmasının kesin biçimde kısıtlanması veya tamamen yasaklanması amacıyla Stockholm Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Kalıcı Organik Kirleticiler çevresel bozulmaya dayanıklı, ortamda kalıcı olan, uzun mesafe taşınım özelliği gösteren, insan ve hayvan dokularında biriken ve insan sağlığı ve çevre üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan organik bileşiklerdir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan"AB Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğünün Uygulanması için Teknik Yardım" projesi kapsamında, tüzüğün Türkiye’de de uyumlaştırılması hazırlıkları sürmektedir.

Bu sözleşme ve AB mevzuat uyumlaştırması kapsamında Türkiye’de sanayicilerin, KOK emisyonlarını azaltma ve bertaraf, mevcut stokların tespiti ve bertarafı konusunda yapılacak çalışmalara destek verme ve sözleşme kapsamında yasaklanan ya da kısıtlanan maddelere ilişkin mevzuata uyum yükümlülükleri bulunmaktadır.

Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi ve POPS Tüzüğü hk:

http://ab.immib.org.tr/Diger-Mevzuat-ve-Politikalar/Stockholm-Sozlesmesi   

PAYLAŞ