Sera Gazı ve Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

Ülkemizde iklim değişikliği ile mücadele kapsamında önemli bir adım olan "Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” 17 Mayıs 2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 2012 tarihli Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik kapsamında boya, deterjan kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektörü, kauçuk sektörü, plastik sektörü, organik olmayan kimyasallar sektörü, gübre sektörleri de yer almaktadır.

Söz konusu mevzuat kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde tesisler;

• 1 Ekim 2014 tarihine kadar izleme planlarını onaylanmak üzere Bakanlığa iletmek,

• 1 Ocak 2015 tarihinden başlayarak yıllık sera gazı emisyonlarını izlemek,

• 30 Nisan 2016 tarihine kadar doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporlarını,

Bakanlığa sunmakla yükümlüdürler.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120425-6.htm

PAYLAŞ