Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hk. Yönetmelik (SEVESO)

Ülkemizde tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumanın sağlanması amacıyla "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik", 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Avrupa Birliği’nin "Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne ilişkin 96/82/EC sayılı Direktifi’ne (Seveso-II Direktifi) paralel olarak hazırlanan yeni yönetmelik, 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla 18 Ağustos 2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldırmıştır.

Yapılan Seveso Bildirimi sonrasında işletmeler, sistem tarafından "Alt Seviyeli Kuruluş”, "Üst Seviyeli Kuruluş” veya "Kapsam Dışı” olarak sınıflandırılır.

Alt seviyeli kuruluşların işletmecilerinin, büyük kazaların önlenmesi ile ilgili politikasını belirten bir büyük kaza önleme politikası belgesini (BKÖPB) hazırlamaları gerekmektedir.

Üst Seviyeli kuruluşların Güvenlik Raporları ve Dahili Acil Durum Planlarını hazırlamaları ve uygulamaları gerekmektedir. Bununla birlikte, yetkili mercilerin bu Üst Seviye Kuruluşlara göre Harici Acil Durum Planlarını hazırlamaları gerekmektedir. Güvenlik Raporları ve Dahili Acil Durum Planlarını hazırlayabilmek için risk değerlendirme çalışmalarını yapmak gerekir.

Mevzuat kapsamındaki detaylı bilgi için tıklayınız.

PAYLAŞ