2021 Yılı İthalat Rejimi Çalışmaları

TİM'den alınan bir yazıda, T.C.Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, 2020 yılı İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Tebliğlerinin 31.12.2019 tarihli ve 30995 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, bu çerçevede, 2021 yılı İthalat Rejimi çalışmaları kapsamında uygulanan gümrük vergileri ve İthalat Tebliğleri hususlarında yapılacak düzenlemelere ilişkin görüşe ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Anılan çalışmalarda sektör bazında gündeme getirilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususların  02.11.2020 saat 10:00'a kadar canan.ersoy@ikmib.org.tr 'ye iletilmesi rica olunur.

PAYLAŞ