2022 Verimlilik Proje Ödülleri Hk.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan bir yazıda, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla Bakanlık tarafından her yıl ''Verimlilik Proje Ödülleri'' verildiğinden bahsedilmektedir.

2022 yılı ödül başvuru süreci başlamış olup işletmeler ve kamu kurumları, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödüllerine başvuruların mümkün olduğu bildirilmektedir. Bu kapsamda, ödüle başvurmak için http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan “İşletme Ödül Başvurusu” bölümünden giriş yapılarak ilgili formların 22 Temmuz 2022 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Ödül sürecine ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: 2022 Verimlilik Proje Ödülleri

PAYLAŞ