Afrika Kalkınma Bankası İş Fırsatları Semineri

TİM'den alınan bir yazıda T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Afrika Kalkınma Bankası’nın, 13-14 Ekim 2020 tarihlerinde video konferans yöntemiyle iş fırsatları semineri düzenleyeceği; seminer kapsamında, Afrika Kalkınma Bankası’nın tedarik süreçleri ve öncelik verdiği sektörler gibi konulara dair bilgilerin verileceği, katılımcıların Afrika Kalkınma Bankası yetkilileri, diğer katılımcılar ve özel sektör temsilcileri ile bağlantı kurma imkânının olacağı bildirilmektedir.

Bahse konu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı doküman  ekte yer almaktadır.

Ek: Bilgilendirme Dokümanı

PAYLAŞ