Avrupa Yeşil Mutabakatı Kimya Sektörü Yol Haritası – Anket

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan alınan yazıda aktarıldığı üzere;

Ülkemizin hem sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkı hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklerin Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum sağlamasını teminen Ticaret Bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” hazırlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” konulu genelgede; eylem planının uygulanmasını takip etmek, küresel politika gelişmeleri doğrultusunda çalışmaları yönlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Ticaret Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının Bakan Yardımcılarının katılımıyla “Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu” tesis edilmiştir.

Bu çerçevede anılan yazıda, Bakanlıklarınca Avrupa Yeşil Mutabakatına ilişkin “Kimya Sektörü Yol Haritası” hazırlık çalışmalarına başlanmış olduğu, söz konusu sürecin sektör temsilcileriyle işbirliği içerisinde yürütülmesinin, uyum sürecinin başarıyla tamamlanması açısından önem arz ettiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, ülkemiz kimyasal madde üreticilerinin küresel rekabetinin korunması, tesislerin modernizasyon ihtiyaçları, kimya sektörü ürün haritasının oluşturulması ve sektör taleplerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan ekli soru seti iletilmiştir.

Soru setindeki bilgilerin hiçbir kurum, kuruluş veya tüzel/gerçek kişiyle paylaşılmayacağı bildirilmiş olup, özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ve alternatif enerji kaynakları konularındaki görüşleriniz talep edilmektedir.

Bahse konu soru setini doldurduktan sonra, posta yoluyla “Hizmete Özel” ibareli zarf içerisinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’ne (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA adresine) ve irfan.elmaci@sanayi.gov.tr  ve tugba.tascialak@sanayi.gov.tr e-posta adreslerine 25.12.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar gönderebileceğiniz hususu bilgilerinize sunulur.

Ek: Soru Seti (3 Sayfa)

 

PAYLAŞ