Bangladeş’in Bazı Ürün Gruplarının İthalatında Gümrük Vergilerini Kaldırması

TİM'den alınan bir  yazıda T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, National Board of Revenue of Bangladesh (NBR)’in, 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere ekte listesi iletilen kişisel koruyucu donanımların hammaddeleri, yüz maskeleri, yüz siperleri, tanı kitleri, dezenfektan gibi ürün gruplarının ithalatında gümrük vergisini %0 (sıfır)’a indirmiş olduğu bildirilmektedir.

İlgili firmalarımızın bilgilerine sunulur.

Ek: Liste
 

PAYLAŞ