Birinci D-8 KOBİ ve Sağlık Pazarı Forumu Hk.

TİSD'den gelen bir emailde, TOBB'un gönderdiği bir emaile atfen, Abuja Ticaret Müşavirliğimiz tarafından alınan bir yazıya istianden T.C. Dışişleri Bakanlığı, Nijerya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SMEDAN) ve D-8 Sağlık ve Sosyal Koruma Programı Abuja Ofisi işbirliğinde, 26-27 Ekim 2022 tarihlerinde Abuja'da D-8 KOBİ ve Sağlık Pazarı Forumu'nun ilkinin düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu Forumun amacı; KOBİ ve sağlık sektörlerindeki ilgili paydaşlara, D-8 bölgesinin hızlı entegrasyonu, büyümesi ve gelişmesi amacıyla sektörlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için ulusal ve bölgesel stratejileri teşvik edecek bir platform sağlamak olarak açıklanmış olduğu, bu kapsamda Forumun teması da "D-8 Bölgesindeki KOBİ'leri Yeniden Oluşturmak İçin Koalisyon: Küresel Belirsizlik Bağlamında Sağlık Sektörünün Karşılaştığı Zorlukların Ele Alınması" olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, anılan foruma D-8 üye ülkelerinden KOBİ'ler, start-up'lar, teknoloji merkezlerinin üst düzey yöneticileri, sağlık uzmanları, ilaç firmaları, finans sektörü işletmeleri, üreticiler, kalkınma ortağı kurumları, KOBİ dernekleri, iş liderleri, finans kurumları, Abuja'da ikamet eden D-8 üye ülkeleri Büyükelçi/ Yüksek Komiserleri, D-8 Genel Sekreteri ve Bakanların katılacağı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek:

1-Birinci D-8 KOBİ ve Sağlık Pazarı Forumu Taslak Program (7 sayfa)

2-Birinci D-8 KOBİ ve Sağlık pazarı Forumuna İlişkin Detaylar (4 sayfa)

 

PAYLAŞ