Çevre Etiketi ve Atık Yönetimi Konularında Bilgilendirme Toplantısı Hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bir yazıda, 15.01.2021 tarihli ve 31365 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan "Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi" desteğiyle 23 Eylül 2021 tarihinde Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında "Çevre Etiketi ve Atık Yönetimi Konularında Bilgilendirme Toplantısı" başlıklı bir internet tabanlı seminer (webinar) düzenleneceği bildirilmektedir.

Ülkemizde 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Etiketi Yönetmeliği ile uygulamaya koyulan Türkiye Çevre Etiketi Sistemi ile ülkemizdeki atık yönetimi alanında temel konuların ele alınacağı webinar etkinliğine yönelik gündem ve katılım bilgileri ekte yer almakta olup katılmayı arzu edenlerin aşağıda yer alan bilgileri 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 15:00'a kadar mehmet.temiz@ikmib.org.tr mail adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

Ad Soyad

Firma

Unvan

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: Çevre Etiketi ve Atık Yönetimi Konularında Bilgilendirme Toplantısı Programı

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ