Cezayir/İlaç Sektöründe Faaliyet Gösterecek Firmalara İlişkin Uygulama Yönetmeliği Hk

 T.C. Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıda,Cezayir Ticaret Müşavirliğimizden alınan 01/03/2021 tarihli bir yazıya atfen özetle;

- 28.02.2021 tarih ve 14 sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan 21-82 Numaralı Uygulama Yönetmeliği ile ilaç sektöründe üretim, işleme, ithalat, ihracat ve dağıtım alanlarında Cezayir’de faaliyet gösterecek firmaların, her bir faaliyet alanı için İlaç Sanayii Bakanlığı’ndan ayrı bir izin alarak faaliyette bulunabileceği belirlendiği ve bu firmaların tabi olacağı diğer kurallar ile Bakanlığın yetki ve sorumluluklarının hüküm altına alındığı,

- Söz konusu Uygulama Yönetmeliğinin, 06.07.1992 tarih ve 92-285 Numaralı Uygulama Yönetmeliğini yürürlükten kaldırdığı,

- İlaç sektörü ile ilgili düzenleme ve izin yetkilerinin Sağlık Bakanlığı yerine, 6 ay önce ihdas edilen İlaç Sanayii Bakanlığı'na verilmesinin altında, Cezayir'de ilaç sanayiinin geliştirilmesi amacının yattığı, bu alandaki ithalatın yıl sonuna kadar 400 milyon USD azaltılması hedefinin bulunduğu,

- Bu itibarla, bahse konu durumun, ilaç sanayiinde Cezayir'de üretim ve işleme faaliyetlerinde bulunan firmalarımız için olumlu, ihracatımız için olumsuz sonuçlarının olabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ