Covid-19 Pandemi Sürecinin Kadın Girişimcilere Etkisi Anketi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Bakanlıkları İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kadın ve girişimcilere ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, onların bu desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, ihracat destekleri anlamında yeni ihtiyaçlar ile kadın ve genç girişimcilerin rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek ve bu amaçla eğitimler vermek misyonu ile “Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı” oluşturulduğu ifade edilmekte, böylelikle kadın ve genç girişimcilere daha hızlı ve etkin hizmet verilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, Covid-19 Pandemi sürecinin kadın girişimcilerimize etkilerini tespit edebilmek amacıyla Bakanlıkları uhdesinde kadın girişimcilere ait veya kadın girişimcilerin ortak olduğu şirketler için anket çalışmasının yürütüldüğü bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede, söz konusu çalışma kapsamında kadın girişimcilere yönelik olarak hazırlanan ankete https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=69 adresinden erişim sağlanabilmekte olup anılan anketin 26 Haziran 2020 tarihine doldurulabileceği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

PAYLAŞ