European Coatings Show 2025 Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonu

Sayın Sektör Temsilcisi,

24.000’den fazla ziyaretçi alan ve 1000’den fazla firmanın katılım sağladığı ve 25-27 Mart 2025 tarihleri arasında Nürnberg/Almanya’da düzenlenecek olan European Coatings Show Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nun, T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda ilk kez Birliğimizce gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu fuara ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almakta olup, katılmak isteyen firmalarımızın  14 Haziran 2024 Cuma günü saat 12:00’ye kadar gerekli işlemleri yerine getirerek başvuru yapmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

KATILIMA İLİŞKİN HUSUSLAR:

1.  Ödemelerin EURO olarak yapılması gerekmektedir.

2. Başvuru yapılmasının ardından katılımdan vazgeçilmesi durumunda ödenen avans bedeli iade edilmeyecektir.

3. Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından Birliğimizin banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekmektedir. Elden banka hesabımıza ödeme yapılması durumu kabul edilmemektedir.

4. Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkânlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödediği bedeller iade edilir.

5. Başvuru yapan firmaların yerleşimleri; stant büyüklüğü (m2), avans tutarını yatırmış olması, avans ödeme sırası gibi kriterler göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılmakta olup, firmaların yer seçme opsiyonu bulunmamaktadır. Gerekli durumlarda Birliğimiz adına ayrılan alana göre talep edilen m2’lerde değişiklik yapılabilecektir.

6. Milli katılım organizasyonuna ait adaların yerleri daha sonra belli olacaktır.

KATILIM BEDELİ:

Nakliye Dahil

Nakliye Hariç

Firma Katılım Bedeli 

855 €/m2

780 €/m2

 

KATILIM BEDELİNE DAHİL HİZMETLER:

  • Yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, elektrik bedeli, kayıt ücreti ve fuar idaresi tarafından talep edilen zorunlu giderler, nakliye, genel tanıtım giderleri, temizlik, ikram ve fuar alanında verilecek diğer hizmetleri kapsamaktadır.
  • Nakliye dahil katılım bedeli teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içermekte olup, firma başı nakliye hakkı m2 başına 0,2 m3 ‘tür.

BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER: (**)

1- https://tinyurl.com/ECS-MilliKatilim linkinde yer alan online başvuru formunun doldurulması.

2- 2.000 EURO avans bedelinin yatırıldığını gösteren dekontun turkishchemicals@ikmib.org.tr ’ ye gönderimi  (Dekontta ilgili fuar adını belirtiniz)

3- ECS_Taahhütname ve Aydınlatma Bildirimi bağlantılarında yer alan taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanarak immib@hs01.kep.tr (KEP) adresi üzerinden veya elektronik imza yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak tarafımıza aslının kargo ile gönderimi (Lütfen ilgili taahhütnameyi inceleyiniz)

(**) 3 aşamayı da tamamlayan firmaların başvuruları geçerli olacaktır.

BANKA HESAP BİLGİLERİ:

Alıcı Adı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.
Banka ve Şube Adı: Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi
IBAN (EURO): TR38 0001 5001 5804 8012 4639 69

Ödeme Açıklaması: ECS Avans Bedeli
Not: Avans ödemesini yapmayan firmaların başvuruları kabul edilemeyecektir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN İRTİBAT KİŞİSİ:

Sedef SANCI

E: turkishchemicals@ikmib.org.tr

T: +90 212 454 09 44

TİCARET BAKANLIĞI DESTEĞİ

T.C. Ticaret Bakanlığının İhracat Destekleri Hakkındaki 5973 Sayılı Kararının “Yurt dışı fuar desteği” başlıklı 7. maddesi kapsamında, bahse konu fuar katılımı,  Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde metrekare bazında TL cinsinden belirlenecek bedel üzerinden (desteğe esas tutar) desteklenecektir.

(2024 yılı itibariyle sektörel nitelikli fuarlarda destek üst limiti 698.317 TL olup, fuarın prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda destek üst limiti 2.096.497 TL’dir.

Yurt dışı fuar desteklerine ilişkin detaylı bilgiye https://immib.org.tr/tr/yurt-disi-fuar-destegi linkinden erişilebilmektedir.

PAYLAŞ