EYAF EXPO 2023

TİM'den gelen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin sosyal hayata entegre olmaları ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konulu "13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi (EYAF EXPO 2023)" 30 Kasım-03 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceği belirtilmektedir. 

Bu kapsamda; Türkiye'de ilk ve tek, dünya genelinde ise altıncı büyük olan 13. EYAF EXPO ulusal ve uluslararası alanda etkin bir platform olup 20.000'den fazla yerli ve yabancı ziyaretçi, 120'den fazla katılımcı ile kamu ve özel sektörleri, üreticileri, engelli bireyleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getireceği aktarılmaktadır. 

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: EYAF EXPO 2023 Tanıtım Broşürü

PAYLAŞ