Finans ve Ticarette Dijital Dönüşüm Yol Haritası Anket Katılımı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)'nün bir yazısında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliğiyle 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejileri doğrultusunda “yapay zekâ, mobilite, akıllı yaşam ve sağlık, 5G, sanayinin dijital dönüşümü ve finans ve teknoloji” alanlarında yol haritalarının hazırlandığı ifade edilmektedir. Bu doğrultuda, yapılan “Finans ve Ticarette Dijital Dönüşüm Yol Haritası” çalışmaları kapsamında bir anket oluşturulduğu, söz konusu anket ile finansal ve ticari sistemlerin teknolojik gelişimini destekleyerek orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün/hizmet ihracatına katkı sunulması ve küresel ürün/teknoloji/hizmet geliştirilmesinin amaçlandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, yapılan çalışmalar kapsamında farklı kanallar ile paydaş görüşlerini almanın azami derecede önemsendiği ifade edilmekte olup, yol haritasının geliştirilmesi sürecinde paydaşların sektöre yönelik tespitlerini öğrenme çalışmasının kapsayıcılığına, sektörün teknolojik ürün/hizmet portföyünün ve ihracatının arttırılmasına katkı sunmak amacıyla görüş ve tespitlere başvurulduğu da ayrıca belirtilmektedir. Ankete atılım sağlamak isteyen firmaların https://forms.gle/jWbNnpNRuNaH6J4D6 bağlantısından bahse konu ankete erişebilecekleri bildirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.


Not: Anket 20 Eylül 2020 tarihine kadar aktif olacaktır

PAYLAŞ