Firma Şikayeti

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) gelen bir yazıda, Beyrut Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen; Lübnanlı bir iş adamı tarafından Beyrut Ticaret Müşavirliğine verilen dilekçe hakkında bilgi verilmekte olup; başvuru sahibi iş adamının Gaziantep'te ikamet eden Suriye uyruklu iki kişi tarafından polyester malzeme temin etme vaadiyle yaklaşık 4 milyon ABD doları tutarında dolandırıldığı ifade edilerek, konunun yargıya intikal ettiği ve yargılama sürecinin devam ettiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, daha önce yine Suriye uyruklu kişiler tarafından yaklaşık 1,5 milyon ABD doları tutarında dolandırıldıkları iddiasıyla farklı bir firmanın; Müşavirliğe yapmış olduğu başvuruya da gönderme yapılarak söz konusu dosya kapsamında da dava açıldığı ve mahkeme sürecinin devam ettiği, dosyaların ortak özelliğinin dolandırıcıların Türkiye’de yaşamakta olan Suriye kökenli kişiler oldukları, dolandırılan kişilerin ise Lübnan'ın önde gelen iş adamları oldukları beyan edilmektedir.

Ülkemizin lojistik anlamda yakınlığı ve fiyat kalite avantajına sahip Türk ürünleri sayesinde Lübnan pazarında Türk ürünlerinin ve Türk ihracatçısının olumlu bir imajının bulunduğu, ancak son dönemde söz konusu olumsuzluklar sebebiyle Müşavirliğe gelen şikayetlerin arttığı, Lübnan'ın küçük bir ülke olması ve sektörlerde belli başlı distribütörlerin piyasaya hakim olması nedeniyle benzer olumsuz haberlerin hızla yayılmakta olduğunu ifade edilmektedir.

Binaen, mezkûr dolandırıcılık vakalarına karşı müteyakkız olunması ve ihracatçı firmalara yönelik olumlu imajın zedelenmemesi için Lübnan’la iş yapan üyelerimizin; Beyrut Ticaret Müşavirliği ile (beyrut@ticaret.gov.tr) iletişim halinde olmalarının faydalı olacağı belirtilmektedir.

PAYLAŞ