Güney Sudan'daki Projeler

TİM'den alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Juba Büyükelçisi ile Güney Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı arasında gerçekleşen görüşmede gündeme gelen ve ekte sunulan ticari ve ekonomik projelerin hayata geçirilmesine Güney Sudan'ın önem atfettiği belirtilerek, Türk şirketlerinin söz konusu projelere destek vermelerinden ve Güney Sudan'a yatırım yapmalarından memnuniyet duyacaklarının ifade edildiği bildirilmektedir.

Biilgilerinize sunulur.

Ek: https://www.ikmib.org.tr/files/cms/G%C3%BCney%20Sudan-2.pdf

PAYLAŞ