Gürcistan Gümrük Kapılarında Yapılan Kontroller Hk.

DEİK'ten gelen bir mailde T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü yazısında, Tiflis Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya istinaden, Gürcistan’ın Rusya'ya karşı AB, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeler tarafından uygulanan uluslararası yaptırımları uygulamakta olduğu, taşımacılığın varış veya çıkış ülkesinin Rusya ve yaptırımlara taraf ülkeler arasında olması durumunda eşyanın Gürcistan Gümrüklerinde sıkı kontrollere tabi olduğunun Gürcü Resmi Makamlarınca bildirildiği ifade edilerek Rusya çıkışlı veya varışlı eşyaya ilişkin transit taşımalarda; Gürcistan Gümrük İdaresince sözleşme, CMR gibi belgelerin uyumluluğuna dikkat edildiği, menşe belgesi ve gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler talep edilebildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede taşımacıların; bahse konu kontrollere hazırlıklı olmalarının, gerekli belgelerinin güncel ve tutarlı olmasının ve uluslararası yaptırımların göz önünde bulundurulmasına dikkat etmelerinin ortaya çıkacak olası mağduriyetlerin önlenmesi noktasında faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ