Hırvatistan Zadar Limanı

TİM'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Hırvatistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Hrvoje Cvitanovic tarafından, Hırvatistan’ın ikinci büyük limanı olan Zadar Limanından ülkemize bir Ro-Ro hattı ve lojistik merkez kurulması hususunun Bakanlıkları nezdindeki resmi görüşmelerinde müteaddit defalar gündeme getirildiği ifade edilmektedir.


Yazıda devamla, bu defa, söz konusu limanda incelemede bulunmak ve gündeme getirilen işbirliği önerisinin detayları hakkında bilgi sahibi olunması amacıyla Zagrep Ticaret Müşaviri tarafından 2 Nisan 2021tarihinde Zadar Liman İdaresi Genel Müdürü Robert Škifić ile bir görüşme gerçekleştirildiği ve görüşmede Sayın Škifić’in, Zadar ile Antalya arasında Ro-Ro hattı kurulması hususunda 2008 yılında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Hırvat yetkililer arasında görüşmeler gerçekleştirildiğini, o dönemde Türk yatırımcıların konuya ilgisinin olduğunu ancak liman alt yapısını henüz tamamlanmamış olduğunu, şu anda limanın altyapısının böyle bir proje için hazır hale geldiğini, limanın otoyola sadece 5 km uzaklıkta ve demiryolu bağlantılarının da geliştirilmesiyle konum itibariyle çok elverişli bir lokasyonda bulunduğunu vurguladığı iletilmektedir.

Yazıda ayrıca;
Sayın Škifić’in devamla, kargo limanının işletilmesi konusunda imtiyaz sahibinin Çinli bir firma olduğunu, söz konusu firmanın limana yeterince yatırım yapmadığını belirttiği,
Sayın Škifić’in liman bölgesinde çok amaçlı 12 hektarlık yeni terminal yatırımı yapıldığını, terminalin altyapı inşaat işlerinin, tesisin rıhtım duvarları da dahil olmak üzere neredeyse tamamlandığını, söz konusu terminalin konteyner ya da kargo terminali olarak kullanılabileceğini, 2021 yılının ikinci yarısında imtiyaz sözleşmesine yönelik ihale sürecini başlatmayı planladıklarını, imtiyaz süresini 20 ya da 30 yıl olarak düşündüklerini, buradan ülkemizde bir limana Ro-Ro hattı kurabileceğini, söz konusu terminal için 25-35 milyon Avro dolaylarında yatırım yapılması gerektiğini, ilgilenen yatırımcılarla yüz yüze görüşebileceklerini ifade ettiği,
Diğer taraftan, limana 2 km mesafede 400 hektarlık alanda organize sanayi bölgesi kurulmasının planlandığını, söz konusu proje hayata geçtiğinde burada üretim veya lojistik merkezi kurulabileceğini ve gerek yeni terminal için gerekse söz konusu sanayi bölgesinde Türk firmalarının yatırım yapmaları beklentisinde olduklarını dile getirdiği ifade edilmektedir.

Yazıda son olarak, Global Liman İşletmesinin Hırvatistan’da faaliyet gösteren şirketi Zadar International Port Operations firmasının, 12 Eylül 2018 tarihinde Zadar Liman İdaresi ve Hırvatistan Hükümeti ile Zadar’daki Gaženica Limanı’nın tüm kruvaziyer liman operasyonlarını 20 yıl süre ile işletilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesini imzaladığı ve pandemi nedeniyle durmuş olan operasyonların, 2021 yılının Temmuz ayının başından itibaren tekrar yolcu kabul edilmeye başlanacağının öngörüldüğü bilgisinin alındığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ