HUB Camara Santo Domingo 2020 Fuarı

T.C. Ticaret Bakanlığından Birliğimize iletilen bir yazıda, Santo Domingo Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Santo Domingo Ticaret Odası tarafından düzenlenen "HUB Camara Santo Domingo 2020" Fuarı'nın beşincisinin, 17- 19 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve irtibat kişilerinin iletişim bilgilerine http://hubcamarasantodomingo.com/ internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, anılan fuar kapsamında sanayi, inşaat, üretim, enerji, teknoloji, iletişim, hizmet ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirket temsilcilerinin iş bağlantıları kurabilecekleri; büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin toplantılar vesilesiyle görüş alışverişinde bulunabilecekleri belirtilmektedir.

Diğer taraftan, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların T.C. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri'nde yer alması gerektiği de belirtilmektedir. Fuarlara katılacak olan firmalarımızın anılan hususa dikkat etmeleri gerekli bulunmaktadır.

Bilgileriniz rica olunur.

PAYLAŞ