İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar Hk.

T.C.Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen "koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler)", "tulum (koruyucu iş elbisesi)", "sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler)", "gözlük (koruyucu gözlükler)" ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen "tıbbi ve cerrahi maske" ve "tıbbi steril/non-steril eldivenlerin" Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağlanmasına ilişkin "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat:96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/4)"in 4 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığı ifade edilmektedir.

İlgili firmalarımızın bilgileri rica olunur.

PAYLAŞ