İİT Ülkelerine Yönelik Genel Ticaret Heyeti Programları

TİM'den gelen bir yazıda, malumları olduğu üzere potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması ve ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla Bakanlık koordinasyonunda Genel Ticaret Heyeti programları düzenlendiği hatırlatılmaktadır.

Bu itibarla 21/07/2023 tarih ve 87397125 sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, bir örneği ekte yer alan listedeki Genel Ticaret Heyeti programlarının Bakanlık koordinasyonu, TİM ve ilgili İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirilmesi ve bahse konu heyet programlarına ilişkin organizasyon giderlerinin %25’inin TİM, %25’inin organizatör İhracatçı Birlikleri, %50’sinin İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesabı’ndan karşılanması hususları Bakanlıkça uygun görüldüğü bildirilmektedir. 

Söz konusu Heyet Programları kapsamında;

−Türkiye’nin dış ticareti, ekonomik yapısı ve yatırım olanaklarının anılan ülkenin iş çevrelerine tanıtımı maksadıyla seminerler, iş yemekleri ve resepsiyon düzenlenmesi,

− İş adamlarımızın muhatapları ile gerek ticaret gerekse yatırım konularını görüşebilecekleri ikili iş görüşmelerinin organize edilmesi,

− Heyeti ve Türkiye’yi tanıtıcı katalogların ve promosyon malzemelerinin hazırlanması,

− Heyet programlarının daha etkin hale getirilmesine yönelik yurt içinde ve yurt dışında özellikle basın aracılığıyla tanıtım yapılması planlandığı belirtilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: Heyet Takvimi

 

PAYLAŞ