İKMİB-Plastik Sektörü Gelecek Araştırması Çalıştayı

Birliğimiz (İKMİB) tarafından 4-7 Kasım 2021 tarihinde Antalya’da Swandor Hotel&Resort Topkapı Palace’da ‘Plastik Sektörü Gelecek Araştırması Çalıştay’ı düzenlenmesi planlanmakta olup acente hizmetleri için alım yapılacaktır.

 Bu çerçevede, söz konusu organizasyona yönelik  konaklama, toplantı organizasyonu ve transfer ihtiyaçlarımıza ilişkin genel talepleri içeren teklif isteme formu ekte bulunmakta olup, teklifinizin en geç en geç 24 Eylül Cuma günü 17:00’a kadar, birliğimizde olacak şekilde, kapalı zarf usulünde teslim edilmesi hususunda gereği rica olunur.

 

NOTLAR :

1.Teklifler kapalı zarf usulü ile alınmaktadır. Zarfın üzerine teklifi veren firmanın ismi yazılıp, teklif ve zarfın kapanan kısmı teklif veren firma tarafından kaşelenip imzalanmalıdır. Ayrıca zarfın üzerine zarfın ihale teklifi içerdiği ve kesinlikle açılmaması gerektiği görünür bir şekilde belirtilmelidir.

2.Teklif isteme formu (Excel formatında) elektronik ortamda doldurulup belirtilen otel için teklif verilecektir.  Söz konusu form doldurulduktan sonra firma tarafından kaşeli ve imzalı olarak zarfa konulacaktır.

3.Acente hizmet bedeli hizmet kalemlerinin üzerine eklenmemiş ise ayrıca belirtilmelidir.

4.Teklifin son gönderim tarihi olan 24 Eylül Cuma günü 17:00’a kadardırv

PAYLAŞ