Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İthalat İzinleri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün bir yazısında, Covid-19 süreciyle birlikte ortaya çıkan ekonomik koşullar çerçevesinde Irak Merkezi Hükümeti (IMH)'nden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'ne bütçe payı aktarımında kesintiler yaşandığı, bu nedenle IKBY'de kamu giderlerinin finansmanında yaşanan sıkıntıların aşılması için daha çok iç dinamikler ve yerel kamu gelirlerini artırmaya yönelik uygulamaların yoğunlaştığının görüldüğü, IKBY'de gümrük gelirlerinin temel finansal enstrüman olarak ele alınması doğrultusunda gümrük süreçlerinin, dış ticaret maliyetlerini artırıcı uygulamaların, yasaklama ve cezalandırma kararlarının İbrahim Halil Hudut Kapısında sıkı bir şekilde uygulandığının gözlemlendiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ülkemizden Irak'a yapılan sevkiyatlar itibariyle son dönemde İbrahim Halil gümrüğünden giriş sayılarının azaldığı, buna mukabil gümrük süreçlerinin farklı nedenlerle daha esnek uygulandığı İran-Irak sınırındaki noktalardan girişlerin artması dolayısıyla resmi gümrük gelirlerinden beklenen artışın yaşanmadığı ve burada toplanan gelirin kamu bütçesi yerine farklı mecralara aktığının yetkililerce görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığımızın İbrahim Halil gümrüğündeki ticareti zorlaştırıcı uygulamalarını yetkililer nezdinde sıklıkla gündeme getirmesi nedeniyle IKBY hükümetince konunun değerlendirmeye alındığı ve bazı tedbirlerin geliştirildiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Erbil Gümrük Ataşeliğinin Ticaret Bakanlığına iletmiş olduğu bir yazıda, IKBY Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilileri ve iş dünyası yerel temsilcilerinden alınan bilgilere göre, İbrahim Halil gümrük idaresi üzerinden gerçekleştirilen ticaret hacmini korumak, geliştirmek ve lojistiğin diğer sınırlara kaymasını önlemek amacıyla ithalat izin prosedürlerini kolaylaştırıcı kararlar alındığı ve IKBY'ye gerçekleştirilecek ithalatlarda Erbil'de yerleşik Tarım, Sanayi, Maliye gibi Bakanlıklardan alınması gereken bazı izinler için Duhok Valisine yetki devrinin yapıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

PAYLAŞ