İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2)

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda;

AB İthalat Kontrol Sistemi-2’nin üç sürüm halinde uygulanmakta olduğu ve sistemin birinci sürümünün, 15 Mart 2021 tarihinde "havayolu kargo taşımacılığı ön yükleme" ve "havayolu posta taşımacılığı ön yükleme" süreçlerinde; ikinci sürümünün ise 1 Mart 2023 tarihinde "havayolu genel kargo taşımacılığı", "havayolu taşımacılığı" ve "posta taşımacılığı" için yürürlüğe daha önceden girmiş olduğu belirtilmektedir.

Sistemin üçüncü sürümü, denizyolu, demiryolu ve karayolu taşımacılığında kademeli olarak uygulanmakta olup, bu kapsamda deniz ve iç su yolu taşımacıları için 3 Haziran 2024 tarihinde devreye alınarak geçiş sürecinin en geç 4 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanmasının planlanlandığı vurgulanmaktadır.

Mamafih sistemin üçüncü sürümünün deniz ve iç su yolu taşımalarında ara konşimento düzeyinde bilgileri sağlayan ekonomik aktörler için (Taşıma işleri komisyoncuları, acenteler gibi) 4 Aralık 2024 tarihinde devreye alınması ve en geç 1 Nisan 2025 tarihine kadar geçiş sürecinin tamamlanması, karayolu ve demiryolu taşımacıları için ise 1 Nisan 2025 tarihinde devreye alınması ve en geç 1 Eylül 2025 tarihine kadar geçiş sürecinin tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Sürece ilişkin bilgilendirme, ekte iletilen Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) resmî internet sitesinde yer almaktadır.

Ek:

- Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü

PAYLAŞ