Kazakistan İle İşbirliği İmkanları

Sanayi Bakanlığından alınan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün bir yazısında, Türk Konseyi (TK) Sekretaryası Nota'sına atıfla Türk Konseyi VII. Zirvesinde TK üye/gözlemci devletler arasında yatırımların daha da artırılması ve ortak yatırımların teşviki için yeni mekanizmaların kurulması yönünde çağrıda bulunulduğu belirtilmekte olup, 06/05/2020 tarihinde düzenlenen Ekonomi/Ticaret Bakanları ve Gümrük İdarelerinin Başkanları Toplantısında, Kazakistan Milli Ekonomi Bakanının, Kazakistan'da 2020-2024 yıllarında hayata geçirilmek üzere yaklaşık 100 milyar Dolarlık yatırım projeleri havuzunun Kazak Hükümeti tarafından kabul edildiğini açıkladığı ve duyuru ekinde de gönderilen bahse konu projeleri içeren ekli listenin incelenmesi bildirilmektedir.

Nota'da ayrıca, anılan projelerin gerçekleştirilmesi hususunda fikir alışverişi yapılmasını teminen, önümüzdeki dönemde, üye ülkelerin yatırımcıları ve güvenilir yerel ortaklarıyla Kazakistan'daki ilgili üst düzey yetkililerinin bir araya geleceği bir yuvarlak masa toplantısının düzenleneceği ifade edilerek, söz konusu projelerle ilgilenen yatırımcıların Sekretaryaya bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu bağlamda, duyurunun ekinde yer alan bahse konu projelerle ilgilenen üyelerimizin tarafımıza bildirimde bulunması, söz konusu projelere ilişkin varsa başka görüş ve değerlendirmelerinizi ekte yer alan görüş formuyla birlikte 28 Temmuz Salı günü mesai saati bitimine kadar emrah.ozturk@immib.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

 

Ek:
1- Kazakistan Projeler Dosyası (108 sayfa)

2- Metal Sektörüne İlişkin Projeler Listesi (2 sayfa)

3- Firma Görüş Formu ( 1 sayfa)

PAYLAŞ