Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın bir yazısına atfen, Bakanlıkları tarafından yürütülen “Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi'' kapsamında, dış paydaşların gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken yaşadığı sorunların tespiti ve çözüm yollarının ortaya konabilmesi amacıyla bir anket çalışmasının yürütüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli hizmet seviyesine ulaşmasında yol gösterici olacak bahse konu ankete ilişkin link aşağıda yer almakta olup, 14.01.2019 tarihine kadar katılım sağlanmasının beklendiği ifade edilmektedir.

İlgili firmalarımızın bilgileri rica olunur.

Anket: https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi   

PAYLAŞ