Meksika Gümrük Uygulamaları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısında, firmalarımızın Meksika pazarında karşılaşabileceği gümrük düzenlemeleri ve uygulamalarından kaynaklı sorunların önüne geçilmesini teminen Meksiko Ticaret Müşavirliğimizce bir bilgi notu hazırlandığı bildirilmekte olup bahsi geçen bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

EK: Meksika Gümrük İşlemleri Hakkında Not 

PAYLAŞ