Menşe Şahadetnamesi ve Form A nın Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hk.

Türkiye İhracatılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, ihracata konu eşya için düzenlenecek Menşe Şahadetnameleri ve Form A Belgelerinin onaylanması usulüne ilişkin değişiklik yapıldığı belirtilerek, söz konusu belgelerin yalnızca elektronik ortamda onaylanacağı ve belgeler üzerinde ıslak imza veya mühür bulunmaması gerektiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Form A Menşe Belgelerinin ise Avrasya Ekonomik Birliğine üye Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan ve Beyaz Rusya ülkelerine 17 Nisan 2020 tarihine kadar kağıt ortamda düzenlenmeye devam edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, TİM tarafından söz konusu belgelerin elektronik ortamda onaylanabilmesine yönelik çalışmalar tamamlanarak elektronik onay sisteminin devreye alındığı iletilmekte olup, onay işlemlerinin yukarıda zikredilen uygulama doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

PAYLAŞ