Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.

TİM'den gelen bir yazıda, T.C.Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen firmalarımızın geçen haftaki duyurumuzda detaylarına yer verilen 43 Sayılı Karar kapsamında Üretici Kayıt Sistemine (ÜKS) tescil edilip edilmediklerini; http://196.219.221.202/factoryInq/ web adresinden öğrenebilecekleri bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu web sitesinin takip edilmesinin olumlu olmakla birlikte; sistemin yeni güncellemeleri içermeyebileceği; bu nedenle, firmalarımızın tescil bilgisini ithalatçıları yoluyla kontrol etmeleri ve kayıt tamamlanmış ise muhakkak resmi kayıt numarası bilgilerini almaları gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

PAYLAŞ