PRSE Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

19-20 Haziran 2024 tarihleri arasında Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlenecek olan PRSE - Plastics Recycling Show Europe 2024 Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonu, T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda ilk kez Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Bahse konu fuara ilişkin detaylar aşağıda yer almakta olup, milli katılım organizasyonunda yer almak isteyen firmalarımızın 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 17:00’ye kadar gerekli işlemleri yerine getirerek başvuru yapmaları rica olunur.

Başvuru yapan firmaların yerleşimleri; stant büyüklüğü (m2), katılımcı firmaların daha öncesinde milli katılım organizasyonumuz dahilinde katılıp katılmamış olması (ilgili fuar özelinde), avans tutarını yatırmış olması, avans ödeme sırası, üyelik durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak Birliğimizce yapılmaktadır.

 

KATILIM BEDELİ (EUR/m2):

Nakliye Dahil: 883 EUR/m2

Nakliye Hariç: 833 EUR/m2

 

Başvuru Linki: https://tinyurl.com/a4dt4v7j 

Taahhütname Linki: https://tinyurl.com/yk3kbvha

 

KATILIM BEDELİNE DAHİL HİZMETLER:

Yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, kayıt ücreti ve fuar idaresi tarafından talep edilen zorunlu giderler, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetleri kapsamaktadır.

Nakliye dahil katılım bedeli teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içermekte olup, firma başı nakliye hakkı m2 başına 0,2 m3 ‘tür.

 

BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER (*):

1- Online başvuru formunun doldurulması

2- Başvuru yapılan m2 başına 100 EUR (Örn: 9 m2 için 900 EUR) avans bedelinin yatırıldığını gösteren dekontun akif.oruc@ikmib.org.tr ’ ye gönderimi  (Dekontta ilgili fuar adını belirtiniz)

3- İlgili taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanarak immib@hs01.kep.tr (KEP) adresi üzerinden veya elektronik imza yapılamaması durumunda ıslak imzalı olarak tarafımıza aslının kargo ile gönderimi (Lütfen ilgili taahhütnameyi inceleyiniz)

(*) 3 aşamayı da tamamlayan firmaların başvuruları geçerli olacaktır.

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ:

Alıcı Adı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.
Banka ve Şube Adı: Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi
IBAN (EUR): TR38 0001 5001 5804 8012 4639 69
SWIFT KODU: TVBATR2A
(Ödemeler sadece EUR olarak tahsil edilmektedir.)

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN İRTİBAT KİŞİSİ:

Akif ORUÇ

E: akif.oruc@ikmib.org.tr 

T: +90 212 454 09 60

 

Not: T.C. Ticaret Bakanlığının İhracat Destekleri Hakkındaki 5973 Sayılı Kararının “Yurt dışı fuar desteği” başlıklı 7. maddesi kapsamında, bahse konu fuar katılımı,  Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde metrekare bazında TL cinsinden belirlenecek bedel üzerinden (desteğe esas tutar) desteklenecektir.

(2024 yılı itibariyle sektörel nitelikli fuarlarda destek üst limiti 698.317 TL olup, PRSE Fuarı için destek bedeli m2 başına 12.703 TL'dir. Mikro ve Küçük işletmeler için ise destek bedeli m2 başına 19.055 TL'dir.

Yurt dışı fuar desteklerine ilişkin detaylı bilgiye https://immib.org.tr/tr/yurt-disi-fuar-destegi linkinden erişilebilmektedir.

 

 

PAYLAŞ