Rusya Federasyonu - Zorunlu Etiketlemeye Tabi Ürünlerin Kapsamının Genişletilmesi

Moskova Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen özetle, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilen(TİM) bir yazıda,

- Rusya Federasyonu’na ithal edilen ürünlerin, “QR” kodlarıyla etiketlenerek, ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki sürecinin izlenebilmesi amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi”nin kullanılmakta olduğu,

- Zorunlu bir nitelik arz eden etiketleme sisteminin ihtiva ettiği ürün gamına, düzenli olarak yeni ürün gruplarının eklenmekte olduğu,

- 21 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 14 ürün grubunun sisteme dahil edildiği, 12 ürün grubunda pilot projenin devam ettiği, 1 ürün grubunda ise pilot projenin tamamlanarak sisteme geçmeye hazır hale getirildiği,

- Halihazırda; kürk manto, ayakkabı, tütün, ilaç, tekstil ve hazır giyim, süt ürünleri, parfümeri ürünleri, fotoğraf makinası ve flaş, lastik, şişe su, bira ve düşük alkollü içecekler, alkolsüz içecekler, tıbbi cihazlar, tekerlekli sandalye, deriye temas eden dezenfektanlar, biyolojik olarak aktif gıda maddelerinde zorunlu etiketleme uygulamasının yürütüldüğü,

- Bisikletler için zorunlu etiketleme uygulamasının 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacağı,

- Mersin balığı ve somon havyarı, titanyum metal ürünleri, rehabilitasyon teknik araçları, radyoelektronik ürünler, fiber optik ürünler, veterinerlikte kullanılan ilaçlar, çocuk oyuncakları, sebze yağları, evcil hayvan gıdaları, ilaç hammaddeleri, ilaçlar, parfümeri, kozmetik ve ev kimyasalları ile bazı konserve yiyecek türlerinde pilot uygulama sürecinin yürütüldüğü,

- Önümüzdeki dönemlerde zorunlu etiketleme uygulamasının daha geniş ürün grupları için de başlatılması yönünde çalışmalar yapıldığı,

- Tekstil ve hazır giyim ürünlerinin de içinde olduğu hafif sanayi ürünlerinde zorunlu etiketlemeye tabi ürünlerin kapsamının 1 Nisan 2024 tarihinden geçerli olmak üzere genişletildiği,

- Zorunlu etiketleme uygulamasına ilişkin detaylı bilgi notunun ve GTİP bazında ürün listesinin aşağıda yer alan internet adresinde bulunan Müşavirlik Raporları sayfasında yer almakta olduğu ve söz konusu bilgi notunun düzenli olarak güncellendiği ifade edilmekte olup anılan sistemin işleyişine dair Moskova Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan ekli bilgi notu bilgilerine sunulur.

Ek: 

1) Müşavirlik Raporları

2) Etiketleme Uygulaması Hakkında Bilgi Notu

PAYLAŞ