Sanayi İşbirliği Projeleri

TİM'den alınan bir yazıda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretim altyapısının geliştirilmesi, yurtiçi üretim oranının arttırılması ve teknoloji açığımızı kapatmak suretiyle cari açığın önlenmesinin ülkemizin öncelikli hedefleri arasında yer aldığı, bu çerçevede, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, Bakanlıkları tarafından çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 11. Kalkınma Planı'nda imalat sanayinde yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik öncelikli sektörler arasında yer alan raylı sistem araçları sektörü ile ilgili olarak, Yüksek Hızlı Tren alanında araç, sistem, alt sistem ve ekipmanlarının tasarımı, geliştirilmesi ve üretimine yönelik olarak yurt içinde mevcut imkân ve kabiliyetlerin tespit edilmesi amacıyla Bakanlıkları tarafından bir Bilgi İstek Dokümanı (BİD) hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, araç, sistem, alt sistem ve ekipmanlarının yurt içinde tasarım ve üretimine, kamu alımlarında yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanımına, gerçekleştirilecek faaliyetlerin sadece yüklenici ile sınırlı kalmayıp, yan sanayi, KOBİ'ler, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de katılımını sağlayacak şekilde yayılmasına, teknoloji transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve yerlileşmede öncelikli alanlara yoğunlaşmasına imkan verecek sanayileşme modellerinin hazırlanmasına yönelik olarak verilen önerilerin Bakanlıkları tarafından gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarda değerlendirileceği dile getirilmektedir.

Bakanlıklarına resmi talepte bulunan özel sektör/kamu kurum ve kuruluşlarına BİD'in iletileceği, bu çerçevede BİD’i temin etmek isteyen özel sektör/kamu kurum ve kuruluşlarının en geç 13 Mart 2020 tarihine kadar T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurması, konu ile ilgili tüm hususlarda Sanayi İş Birliği Programları Dairesi Başkanlığı (sip@sanayi.gov.tr) ile temasa geçilmesi gerektiği de ayrıca bildirilmektedir.

PAYLAŞ