Suudi Arabistan'da ATA Karnelerinin Kabulü

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla;

Suudi Arabistan Zekât, Vergi ve Gümrük İdaresi (ZATCA) tarafından yayımlanan bir örneği ekli bildiride; İstanbul Geçici İthalat Sözleşmesi kapsamında Suudi Arabistan’ın tüm gümrük, kara, deniz ve hava limanlarında Geçici Kabul Karnelerinin (ATA Karnesi) kabul edilmeye başlanması hakkında bilgi verildiği beyan edilmektedir.

Mamafih, bildiride yer alan açıklamadan ATA Karnelerinin, eşyaların ticari süreçlerinde kullanılan paketleme malzemeleri ve taşıma araçları dâhil sergilerde, fuarlarda, toplantılarda veya benzeri etkinliklerde sergilenmek veya kullanılmak üzere Suudi Arabistan’a geçici ithalatını kapsadığının anlaşıldığı bildirilmekte olup; bilim veya kültürel amaçlı geçici ithalatı yapılacak eşyaların da ATA Karnesi kapsamına girdiği belirtilmektedir. Mezkûr düzenlemenin, geçici ithalat işlemlerinde gerekli olan finansal teminat olmaksızın işlem yapılabilmesine imkân sağladığı, fuar ve benzeri etkinliklere katılacak firmalara da kolaylık sağlayacağı ifade edilmektedir.

Detaylı bilgi için Riyad Ticaret Müşavirliği ile; (riyad@ticaret.gov.tr) e-posta adresinden iletşime geçilebileceği belirtilmektedir.

 

Ek:

- ZATCA Tarafından Yayımlanan Bildiri 

PAYLAŞ