Tanzanya Tropical Pesticides Research Institute Tarafından Duyurusu Yapılan İhale Hk.