Taslak Kılavuzlar Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) alınan bir yazıda; 

Sağlık hizmet sunumu kapsamında kullanılan tıbbi cihazların taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması, uygun ve güvenli kullanımlarının sağlanması için yürütülecek teknik servis faaliyetleri ile ilgili usul ve esasların 26/05/2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan: "Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik" ile düzenlendiği belirtilirken; mamafih 26/05/2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan: "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında teknik servis faaliyetleri garanti belgesine ilişkin hükümlerin Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine eklendiği de ifade edilmektedir. 

Bu bağlamda "Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Taslağı" hazırlandığı ve "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz"da da değişiklik yapıldığı ifade edilmektedir.

Mezkûr Kılavuz taslaklarına TİTCK internet sayfasında (https://www.titck.gov.tr/) sırasıyla "Faaliyet Alanları - Tıbbi Cihaz - Klinik Mühendislik - Taslak Mevzuat" alanından (https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/klinik-muhendislik) ulaşılabileceği söylenmektedir. 

 

Mezkûr Kılavuz taslaklarına ilişkin görüş ve önerilerinizin; 12.07.2024 tarihi mesai bitimine kadar umut.gorgulu@ikmib.org.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.  

PAYLAŞ