Ticaret Müşavirlerimiz ile Elektronik Sohbetler-Kuveyt

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 3 Kasım 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında Kuveyt’te görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve anılan ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

bahse konu sohbet toplantısı “Microsoft Teams” uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olup,  toplantıya https://bit.ly/2TzHUXH bağlantısından ulaşılabilmektedir.

PAYLAŞ