Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Hırvatistan

TİM'den gelen bir yazıda, Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Hırvatistan toplantısının 29 Nisan 2021 Perşembe günü 14:00-15:30 saatleri arasında yapılacağından bahsedilmişti.

Bununla birlikte, e-sohbet toplantılarının gerçekleştirildiği elektronik platformda yaşanan genel mahiyetteki teknik sorun nedeniyle bahse konu toplantı yapılamamış olup, 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününe ertelenmiştir. 14:00-15:30 saatleri arasında yapılacak toplantının duyurusu ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek: Hırvatistan Sohbet Toplantısı

 

PAYLAŞ