TİM İklim Değişikliği Eylem Planı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda;

Meclislerinin, Avrupa Yeşil Mutabakatı öncelikli olmakla üzere, iklim değişikliğine uyum konusunda ihracatçılarımıza yol göstermek adına çalışmalarına devam etmekte olduğu belirtilerek, bu kapsamda, ilk olarak iklim değişikliği konusunda Meclisleri tarafından yürütülecek faaliyetlere yol göstermesi amacıyla TİM İklim Değişikliği Komitesi oluşturulduğu bildirilmiştir. 

Anılan yazıda devamla, 17 Eylül 2020 tarihinde TİM Başkanı Sn. İsmail GÜLLE, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sn. Faruk KAYMAKÇI ve TÜBİTAK Başkanı Sn. Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın katılımlarıyla “Ufuk 2020 Programı Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilerek, Yeşil Mutabakat ve çağrının alt başlıklarına ilişkin ihracatçılarımızın bilgilendirildiği, ayrıca, Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda sektörel soruların yanıtlanabilmesi amacıyla 27 ihracatçı sektörümüzü kapsayacak şekilde Enerji Yoğun, Kaynak Yoğun ve Tarım Sektör ana gruplandırması ile üç farklı tarihte “TİM Avrupa Yeşil Mutabakatı Farkındalık Toplantıları” düzenlendiği aktarılmıştır. Söz konusu faaliyetlerin yanında, alanında uzman ekiplerin yetiştirilmesi amacıyla 15 Ekim – 21 Aralık 2020 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde “İklim Değişikliği ve Genelleştirilmiş AB Yeşil Düzen Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, bahse konu çalışmaların detaylandırılarak sürdürülmesine yönelik, Meclisleri tarafından İklim Değişikliği Eylem Planı oluşturulma çalışmaları devam etmektedir.

Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğinin azaltılması hedeflerine yönelik olarak sektör ve firma ihtiyaçlarınız doğrultusunda varsa öneri ve/veya beklenti ve/veya sorunlarınızın, ekli tabloya işlenerek 27 Nisan 2021 Salı günü 15:00'a  kadar berna.yildiz@ikmib.org.tr adresine iletilmesi rica olunur.

Ek: Öneri_Beklenti_Sorun Bildirim Formu

PAYLAŞ