Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli İstişareleri 9. Dönem Toplantısı

TİM'den alınan bir yazıda T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atıfla, Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli İstişarelerinin 9. dönem toplantısının 3 Aralık 2019 tarihinde Bern'de yapıldığı bildirilmektedir. Yazıda devamla, özel sektörü temsilen, ülkemizden DEİK, İsviçre'den ise saat, ilaç, makine ve gıda sektörleri temsilcilerinin katılım sağlandığı belirtilen toplantıda öne çıkan hususların aşağıdaki gibi olduğu ifade edilmektedir:

1. Dünya ekonomisini etkileyen siyasi belirsizliklere dikkat çeken İsviçre tarafı, halihazırda konu bazlı münferit anlaşmalar temelinde şekillenen AB-İsviçre ilişkilerini yeni bir hukuki zemine oturtmak ve güncellemek amacıyla "Kurumsal Çerçeve Anlaşma" müzakereleri yürütüldüğüne, halihazırda 38 STA'larının bulunduğuna, son dönemde MERCOSUR ve Endonezya ile STA müzakerelerinin tamamlandığına değinmiştir.

2. Tarafların birbirlerini önemli birer ticaret ortağı olarak gördükleri, mevcut yatırım ve ticaret hacminin üzerinde bir potansiyel olduğu vurgulanmıştır. İsviçre tarafının özellikle gıda/tarım sektörlerinde bir iş forumu yapılması yönündeki taleplerinin bu anlamda katkı sağlayabileceği değerlendirilmiştir.

3. İsviçre tarafı, İsviçre ilaç-ecza sektörünün, ülkemizdeki yerelleştirme uygulamaları, fiyatlandırma ve döviz kuru politikaları, GMP uygulamaları, paralel ticaret, ruhsatlandırma süreçleri ve veri imtiyazına ilişkin beklentilerini aktarmıştır. Ayrıca, ülkemizde fikri ve sınai mülkiyet alanında kaydedilen gelişmelere rağmen taklit saat konusunun halen sorun teşkil ettiğine işaret eden İsviçre tarafı, ülkemize saat ithalatında uygulanan ürün güvenliği gerekliliklerinden İsviçreli firmaların ari tutulması beklentisini dile getirmiştir.

4. İsviçre'nin kara yolu taşımacılığında kilometre başına talep ettiği 0.90 cent'lik tutarın ihracatçılarımız üzerinde yarattığı zorluklar ile müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerinde ülkemizin İsviçre pazarına girebilmesine yönelik beklentimiz İsviçre tarafına iletilmiştir.

5. Bilim ve teknoloji alanında her iki ülke akademisyenlerinin birlikte yürüttüğü projelere atıfla, ortak yürütülecek projelere mali destek sağlayabilecek olan TÜBİTAK'ın İsviçreli muadil kuruluşlarla iş birliğine hazır olduğu hatırlatılmıştır.

6. Revize edilen Türkiye-EFTA STA'nın onay süreçlerinin İsviçre'de tamamlandığı, Türkiye'de ise TBMM Genel Kurulunda onaya sunulma aşamasında olduğu kaydedilmiş ve STA kapsamındaki menşe ve gümrük uygulamalarına ilişkin hususlar ele alınmıştır.

7. DTÖ müzakerelerine ilişkin olarak, her iki taraf da Anlaşmazlıkların Halli Organı'na atama yapılması ihtiyacına ve 12. Bakanlar Konferansında belirli alanlarda anlaşmaya varılması hedefine işaret etmiştir. İlaveten, ülkemizce, "özel ve lehte muamele"ye tabi olacak ülkelerin gelişmişlik derecesinin bizatihi ülkeler tarafından belirlenmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

8. Brexit sonrasında İngiltere ile İsviçre arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek üzere Şubat 2019'da bir anlaşma imzalandığı, böylece ticaret, hava ve kara ulaşımı, istihdam, sosyal güvenlik ve vatandaş hakları alanlarında AB ile İsviçre arasındaki mevcut düzenlemelerin ikili düzeyde korunması suretiyle bir hukuki zemin tesis edildiği kaydedilmiştir. Türk heyetince, Türkiye-İngiltere Ticaret Çalışma Grubu'nun faaliyetlerine değinilmiş, İngiltere ile mevcut düzenin korunması ve uzun vadede kapsamlı bir STA yapılması yönündeki hedef vurgulanmıştır.

PAYLAŞ