Yeni Gümrük Kanunu Taslağı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılarımızı da ilgilendiren düzenlemeleri içeren 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun yerine gelmek üzere yeni bir Gümrük Kanunu taslağı yayımlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğince Gümrük Kanunu Taslağına dair görüş ve öneriler sorulmaktadır.

Bu çerçevede Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, ekte yer alan Kanun Taslağı'nın incelenerek varsa, görüş ve değerlendirmelerinizi ekteki form aracılığı ile en geç 11 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, selim.sahin@immib.org.tr e-posta adresine iletilmesi rica olunur.

Ek-1: Kanun Taslağı
Ek-2: Görüş Bildirim Formu

PAYLAŞ